Stypendium artystyczne m.st. Warszawy

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Przyznawane są w 8 dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury. Pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

Zarządzenie Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące wyników naboru wniosków o stypendia artystyczne na 2022 r. [tutaj]

Lista osób, które otrzymały stypendium znajduje się[tutaj]Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku:

- zapoznaj się z:

- przygotuj dwie rekomendacje projektu stypendialnego (warunek konieczny) od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy przedsięwzięcie i które należy przygotować na wzorze;
- zarejestruj się podając swoje dane (imię i nazwisko) zgodnie z dokumentem tożsamości (będzie to konieczne do przygotowania dokumentów w przypadku, gdy dostaniesz stypendium);
- jeśli składasz wniosek w dziedzinie opieka nad zabytkami potrzebne będzie oświadczenie, do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.

Ważne! Wniosek uznaje się za prawidłowo złożony dopiero po zamieszczeniu w systemie skanu własnoręcznie podpisanego "Potwierdzenia rejestracji wniosku".W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 9:0015:00 pod nr telefonu: +48 22 44 30 372 oraz +48 22 44 30 354 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: stypendia_artystyczne@um.warszawa.pl

Biuro Kultury m.st. Warszawy


Wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy składane są tylko za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS). W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: esdospomoc@centrumjp2.pl