Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) to miejsce, w którym dostępna jest stołeczna oferta stypendialna. Platforma umożliwia zapoznanie się z kryteriami przyznawania poszczególnych stypendiów, wypełnienie wniosku o stypendium i śledzenie procesu jego weryfikacji. Promowanie zdolnych, kreatywnych, aktywnych mieszkańców i mieszkanek miasta oraz osób z nim związanych to praktyczna realizacja założeń Strategii #Warszawa2030 – aktywni mieszkańcy, przyjazne miejsce, otwarta metropolia.

Zapraszamy do aplikowania i życzymy powodzenia
Zespół Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów
m.st. Warszawy