Stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Przyznawane są na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy bądź takich, których odbiorcami będą przede wszystkim jej mieszkańcy. Pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym. Zasady ubiegania się o stypendia artystyczne określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych m.st. Warszawy, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXII/993/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy.

Stypendia artystyczne Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Przyznawane są na realizację przedsięwzięć tematycznie związanych z dzielnicą Śródmieście m.st. Warszawy bądź takich, których odbiorcami będą przede wszystkim jej mieszkańcy. Pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom i twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym.

Nabór wniosków trwa do 20.12.2021 r.


Pamiętaj! Przed złożeniem wniosku:

- zapoznaj się z:

- przygotuj dwie rekomendacje projektu stypendialnego (warunek konieczny) od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy przedsięwzięcie i które należy przygotować na wzorze;
- zarejestruj się podając swoje dane (imię i nazwisko) zgodnie z dokumentem tożsamości (będzie to konieczne do przygotowania dokumentów w przypadku, gdy dostaniesz stypendium);
- jeśli składasz wniosek w dziedzinie opieka nad zabytkami potrzebne będzie oświadczenie, do której instytucji przekazana zostanie dokumentacja i wyniki przeprowadzonych badań.

Ważne! Wniosek uznaje się za prawidłowo złożony dopiero po zamieszczeniu w systemie skanu własnoręcznie podpisanego "Potwierdzenia rejestracji wniosku".


W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt w dni powszednie w godzinach 9:00–16:00 pod nr telefonu: +48 22 44 39 241 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: mjurzynska@um.warszawa.pl

Wnioski o stypendia artystyczne m.st. Warszawy składane są tylko za pomocą Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS). W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt: esdospomoc@centrumjp2.pl

FAQ
FAQ