Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Więcej informacji: www.stypendiajp2.pl

Nabór wniosków o stypendia:

Uczniowie i słuchacze szkół policealnych – od dnia zakończenia roku szkolnego (25 czerwca) do 2 sierpnia 2021 roku
Studenci - od 1 września do 11 października 2021 roku

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego wniosku do Centrum Myśli Jana Pawła II.

W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt mailowy – stypendia@centrumjp2.pl

Kontakt z obsługą techniczną systemu - esdospomoc@centrumjp2.pl