Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II adresowane są do uczniów i studentów uczących się w Warszawie, którzy mimo trudnych warunków materialnych, zdrowotnych bądź rodzinnych mają dobre wyniki w nauce oraz osiągają sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażują się w różnorodne działania społeczne. To inicjatywa, której początki sięgają 2005 roku. Stypendia to nie tylko wsparcie finansowe, ale także autorski program edukacyjny, który umożliwia jego uczestnikom wszechstronny rozwój, zapewnia im możliwość realizowania własnych pomysłów, pobudza do podejmowania nowych wyzwań i stawiania sobie ambitnych celów.

Więcej informacji: www.stypendiajp2.pl

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM

Uczniowie i słuchacze szkół policealnych – od dnia zakończenia roku szkolnego, czyli od 25 czerwca do 2 sierpnia 2021 roku
Studenci - od 1 września do 11 października 2021 roku

Za terminowe złożenie wniosku uznaje się datę wpływu podpisanego  wniosku do Centrum Myśli Jana Pawła II.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronie Jak zostać stypendystą - krok po kroku


W przypadku pytań związanych z wypełnieniem wniosku prosimy o kontakt mailowy – e-mail: stypendia@centrumjp2.pl

Kontakt z obsługą techniczną systemu -– e-mail: esdospomoc@centrumjp2.pl


UWAGA! 11 października 2021 r. jest ostatnim możliwym dniem na złożenie wniosku o stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II (decyduje data wpływu). Informujemy wszystkich studentów, którzy zamierzają dziś złożyć wniosek, że biuro Centrum Myśli Jana Pawła II jest czynne do godz. 16.00.Po tym czasie złożenie wniosku jest możliwe wyłącznie drogą elektroniczną (zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.stypendiajp2.pl) i bez możliwości kontaktu z działem stypendialno-edukacyjnym. Czekając więc do popołudnia lub wieczoru ze złożeniem wniosku robią to Państwo na własną odpowiedzialność.

W Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy REJESTRUJE SIĘ PEŁNOLETNI KANDYDAT/PEŁNOLETNIA KANDYDATKA. W przypadku, gdy kandydat/kandydatka jest niepełnoletni/niepełnoletnia to osobą składającą wniosek powinien być rodzic/opiekun prawny. Pełną listę osób uprawnionych do składania wniosków od stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II można znaleźć tutaj.