Stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów

Doktorantki i doktorantów warszawskich uczelni zapraszamy do podjęcia w swojej działalności naukowej tematów związanych z rozwojem i codziennym funkcjonowaniem miasta. Młodzi naukowcy, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów, mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów. Stypendium jest przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt..

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu stypendialnego projektu badawczego ze wskazanymi przez urząd miasta obszarami badawczymi, uwzględnienie kontekstu lokalnego oraz aplikacyjny wymiar badania.

Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Elektroniczny system do Obsługi Stypendiów jest w fazie pilotażu. W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt:

·    mailowy na adres esdospomoc@centrumjp2.pl

·    telefoniczny pod numerem (22) 443 01 76 pon.-pt. w godz. 8-16.

WYNIKI NABORU NA STYPENDIA NA PRZEŁOMIE WRZEŚNIA I PAŹDZIERNIKA 2020 Nabór do drugiej edycji stypendiów trwał do 8 lipca 2020 r. Wnioski można było składać w poniższych obszarach:

    1.       Diagnoza kultury cyfrowej użytkowników m.st. Warszawy. (Biuro Cyfryzacji Miasta)

    2.       Dzielnice innowacji, parki technologiczne, strefy laboratoriów badawczych. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    3.       Ekologiczne źródła energii w miastach. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    4.       Ekonomia behawioralna. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    5.       Ekonomia cyrkularna. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    6.       Ekonomia współdzielenia. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    7.       Ewaluacja współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych. (Centrum Komunikacji Społecznej)

    8.       Ewolucja modelu ustroju metropolitalnego Warszawy począwszy od narodzin miasta do ustroju wynikającego z obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem historii insygniów organów władzy samorządowej i symboli m.st. Warszawy. (Biuro Rady m.st. Warszawy)

    9.       Innowacje w sektorze publicznym. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    10.   Kultura innowacji. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    11.   Przestrzenie publiczne. Klasyfikacja przestrzeni publicznych. (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)

    12.   Przestrzenie publiczne. Standard ulicy. (Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego)

    13.   Rolnictwo miejskie. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    14.   Startupy w Warszawie. (Biuro Rozwoju Gospodarczego)

    15.   Szanowanie żywności przez młodzież. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności w warszawskich szkołach ponadpodstawowych. (Centrum Komunikacji Społecznej)

    16.   Uwarunkowania prawne emisji obligacji detalicznych skierowanych do mieszkańców Warszawy. (Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności)

Dodatkowe informacje o naborze dostępne są na stronie www.um.warszawa.pl/sdd.